Kérdésed van? Hívj minket 06 20 422 7555
Következő szállítás(ok):2021. 01. 29.(péntek),
2021. 01. 30.(szombat)
keresés profil info telefon
irsz.:
Következő szállítás(ok):2021. 01. 29.(péntek), 2021. 01. 30.(szombat)
 • bio
 • cukormentes
 • gluténmentes
 • laktózmentes
 • paleo
 • vegán
 • vegyszermentes
 • akciós
 • új

Játékszabályzat - dinnye játék

Nekedterem “Mire jó a dinnye" promóciós nyereményjátékjáték szabályzata

 

 1. A nyereményjátékrészvételifeltételei

A promóciósjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a NekedtremMagyarországKft.

 

Cégnév: NekedteremMagyarországKorlátoltFelelősségűTársaság

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 118/A.

Adószám: 23976539-2-43

Cégjegyzékszáma FővárosiTörvényszékCégbíróságánál: 01-09-987366

Elektronikuselérhetőség: info@nekedterem.hu

Telefonoselérhetőség: 06 20 343 2440

Kapcsolattartó: Molnár Eszter

 

továbbiakban Szervező, adatkezelője, a Szervező, a jelen Játékszabályzatban és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. A Játékban csak Magyarországon élő magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.

A Játékban nem vehetnek részt: a Nekedterem Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói,valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. Továbbá más személyre nem ruházható át.

Szervező fenntartja a jogot a Játéktörlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Nekedterem Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

 

A nyeremény:

Bogár póker gyerekeknek

adó vonzatának megtérítése a Szervezőt terheli.

 

 1. A játékmenete

Játék időtartama: 2020.08.03-2020.08.16.

Játék neve: Mire jó a dinnye?

Kreatív tálalás dinnyéből (görög- és sárgadinnye). Fotózd le és küldd el nekünk, hogy milyen módon készíted, illetve tálalod a családnak, vendégeknek.

Játék menete: Fotózd le és küldd el e-mailben nekünk a képet. Amennyiben nem a saját neveden rendeltél, kérjük, tüntesd fel a rendelési számot is az e-mailben.

A nyertest a Szervező e-mailben értesíti.

A nyertes nevét a Szervező https://www.facebook.com/NekedTeremFacebook oldalán és honlapján teszi közé a játék lezárását követően 1 hétig. A nyertes a kártyajátékot a megadott postacímre kapja meg, 2020.08.25-ig. Házhozszállítással kizárólag Budapest területén belül juttatjuk el a nyertesnek. A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban a fenti e-mailes elérhetőségen nyújtunk felvilágosítást.

A nyertest a megadott e-mail címen értesítjük a nyeremény átvételének módjáról és határidejéről. Nyertesnek azt tekintjük, aki az értesítésre jelentkezik, és igazolja, hogy az értesítést megkapta.

Amennyiben a nyertes az e-mail kiküldését követően 1 héten belül nem jelentkeznek a Szervezőjogosult a nyereményt újra kisorsolni.

A Játékban való részvétellel a játékos minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelenjáték szabályzat minden rendelkezését. A Játékban valórészvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben alkalmazott technikai infrastruktúra (pl. honlap, e-mail fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

III. Adatvédelem

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs forradalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait.

Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes regisztrációval, azaz a megfejtések email útján történő beküldésével a játékosok hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez.

A játékosok a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataik közül az utó- és vezeték nevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook oldalán és Weboldalán, a sajtóban, egyéb nyomtatott kiadványokban, illetve a nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja e-mail címüket. Továbbá a játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért.

A Játékban résztvevők a regisztráció véglegesítésével kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig az info@nekedterem.hu email címen - a Játék működtetése során felhasználhassa.

„Mire jó a dinnye?” játék nyertesének nevét a Szervező a facebook nekedterem.hu aloldalán és a www.nekedterem.hu honlapon teszi közzé a játék lezárásának napján és az azt követő 1 hétig.

A nyertesek a Játékban való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják az adatvédelmi szabályzatot és hozzájárulnak, hogy róluk a nyeremény átvétele során reklámozás céljából fénykép-, film-, illetve hangfelvételeket (a továbbiakban: Felvételek) készítsenek.  A Felvételeket a Szervező vagy a nevében eljáró megbízott a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli, térbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélkül felhasználják a személyiségi jogok és az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett.

A Szervező a Felvételek felhasználási jogával szabadon rendelkezhet, a Felvételeket (beleértve annak kép- és hanganyagát együtt és külön is, illetve azok vágott / szerkesztett, torzítás nélküli változatát) korlátlan ideig felhasználhatja, illetve bármilyen reklám hordozón történő hirdetésekben. A nyertesek a Játékban történő részvétellel, a megfelelő tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulnak a Felvételek fent leírt felhasználásához.

Amennyiben a nyertes az adásba került Felvételeken látható, illetve a rádió reklámban hallható lesz, illetve a fent említett személyes adatai a Játékkal összefüggésben nyilvánosságra kerülnek, figyelemmel arra a tényre, hogy a Felvételek a Játékban történő részvételével összefüggésben készülnek, illetve személyes adatai kizárólag a Játékkal összefüggésben kerülnek nyilvánosságra, különdíjazásban nem részesül, és ezenkívül a későbbiek folyamán semmilyen egyéb követelése nem lehet sem a Szervezővel, sem a Lebonyolítóval szemben.

A résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozásjoga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat.

Jelen játékszabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Nekedterem Magyarország Kft. felel.

A Szervező ügyfelei személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítója NAIH-110060/2016. A Termelőtől Neked Kft. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója NAIH-110058/2016. A Társaság a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. A Társaság adatvédelmi felelőse Molnár Eszter, aki az info@nekedterem.hu címen érhető el.